Navigácia

O škole

Príhovor riaditeľky

Vážení rodičia, milí žiaci a široká verejnosť,

dovoľte, aby som Vás privítala na oficiálnej webovej stránke Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši. Som nesmierne rada, že ste si počas "blúdenia" po internete našli čas navštíviť aj našu webovú stránku.

Naša škola má už vyše 35-ročnú históriu a sme veľmi radi, že každým rokom sa nám darí vychovávať výnimočných a úspešných absolventov.

Dnes máme na škole vyše 200 žiakov a som rada, že sa nám stále hlási dostatočný počet žiakov základných škôl.

Moderná doba 21. storočia prináša množstvo zaujímavých možností aj v oblasti vyučovania. Preto sa snažíme neustále modernizovať materiálno-technické vybavenie školy tak, aby spĺňalo požiadavky súčasnej doby. 

V súčasnosti sa snažíme neustále sa zapájať do projektov vyhlásených Úradom vlády SR, Európskou úniou a rôznymi inými štátnymi a súkromnými inštitúciami a môžem s hrdosťou konštatovať, že sa nám ich darí úspešne realizovať a aj vďaka týmto projektom môžeme modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu posúvať stále ďalej a žiakom prinášať nové možnosti výučby a vzdelávania...

Ing. Zuzana Bosmanová
riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola
    Poľná 10
    990 01 Veľký Krtíš
    www.sos-vk.sk
  • (+421) 474830295

Fotogaléria