Navigácia

Odbory

3765 M Technika prevádzka dopravy

4-ročný - maturitná skúška

Žiak sa počas štúdia naučí:

• ovládať systém organizácie a riadenia cestnej dopravy
opísať účel, druhy, vlastnosti a konštrukciu rôznych častí automobilov (nápravy, kolesá, brzdy, motory, prevodovky, elektroniku, osvetlenie...)
rozoznať vlastnosti materiálov používaných v strojárstve
technicky rozoznať geometrické telesá, strojárske súčiastky
poznať fungovanie železničnej, cestnej, leteckej a lodnej dopravy

Uplatnenie absolventov:

• vedúci dopravy, referent dopravy
dispečer osobnej alebo nákladnej dopravy
garážmajster
predajca náhradných dielov a vozidiel
technik v staniciach technickej kontroly
diagnostik v servisoch, servisný technik, autoopravár
vodič osobnej alebo nákladnej dopravy
technický - hospodársky pracovník alebo výrobný pracovník v podniku
súkromný podnikateľ - prevádzkovateľ autoservisu, autobazáru, autopožičovne, taxislužby...

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola (SOŠ) Veľký Krtíš, Poľná 10
    Poľná 10
    990 01 Veľký Krtíš
    www.sos-vk.sk
  • (+421) 474830295

Fotogaléria