Navigácia

Odbory

3447 K grafik digitálnych médií

  • štvorročný študijný odbor
  • absolvent získava maturitné vysvedčenie a výučný list

 

Žiak počas štúdia získa poznatky a zručnosti v rozsahu : 

» fotografovania digitálnym zrkadlovým fotoaparátom v profesionálnom fotografickom štúdiu a následnej úpravy vyhotovených fotografií v rastrovom editore

» vytvárania obrázkov a grafických návrhov vo vektorovej grafike

» sadzba, zalamovanie a grafická príprava tlačovín

» programovania a grafickej prípravy webových stránok

» grafický návrh reklamných predmetov a ich realizácia

» tvorby 3D modelov a následnej realizácia 3D tlače

» zaznamenanie a spracovanie videa prostredníctvom modernej Full HD / 3D Full HD videokamery

Uplatnenie žiakov:

• možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole

• samostatný podnikateľ v oblasti grafického dizajnu

• moderátor v rádiu alebo televízii

• grafik v reklamných agentúrach, televízii a rozhlase

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola
    Poľná 10
    990 01 Veľký Krtíš
    www.sos-vk.sk
  • (+421) 474830295

Fotogaléria