Navigácia

Odbory učebné

6475 H Technicko-administratívny pracovník

3-ročný - výučný list

Žiak sa počas štúdia naučí:

• obsluhovať kancelársku, telekomunikačnú a výpočtovú techniku
• viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov
• zvládnuť evidenciu zásobovacej činnosti podnikateľského subjektu
• ovládať sekretárske práce
• základy technického kreslenia a strojníctva
• rozumieť významu a spolupráci s úradmi sociálneho, zdravotného zabezpečenia, daňovým úradom a poštou
• písomne vypĺňať rôzne dokumenty úradov a inštitúcií

Uplatnenie absolventov:

• skladník, zásobovač, sekretárka, informátor
• administratívny pracovník na obecných a mestských úradoch
• asistenti manažérov vo výrobných firmách ako aj podnikoch služieb
• pracovníci v obchodoch, reštauráciách a na poštách
• pracovníci zásielkových služieb...

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola
    Poľná 10
    990 01 Veľký Krtíš
    www.sos-vk.sk
  • (+421) 474830295

Fotogaléria